Op de agenda

Bekijk agenda

Praat mee over het onderwijs in Rotterdam

Vakantiescholen, ‘groep nul’, het programma Beter Presteren en het nog meer betrekken van ouders. Rotterdam doet er alles aan om kinderen en jongeren beter te laten presteren. Maar aan de andere kant heeft minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt een bezuiniging van 300 miljoen euro aangekondigd. Wat voor gevolgen heeft dit voor het Rotterdamse onderwijs?

Vooral in het speciaal onderwijs zal het een en ander veranderen, zo moeten de klassen in het speciaal onderwijs 10 procent groter worden. Op gewone scholen wordt er fors bezuinigd op de zogeheten ambulante begeleiding, het gaat hier dan om leerlingen met een handicap of een leerprobleem die extra begeleiding nodig hebben. Naast deze bezuinigingen is er een grote verandering gaande in het denken over witte en zwarte scholen. ‘Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk.’ Aldus Van Bijsterveldt in de Volkskrant.

Ondanks de bezuinigen heeft Rotterdam ervoor gekozen om juist te investeren in het onderwijs. Eén van de investeringen om kinderen beter te laten presteren is meer leertijd. Zo starten dit jaar een aantal basisscholen met een ‘groep nul’. Het doel is dat twee- en driejarigen eventuele (taal)achterstanden inlopen voordat deze kleuters in groep 1 beginnen. Peuters zullen niet hard gaan blokken maar wennen spelenderwijs aan het concept van schoolgaan en leren. Naast ‘groep nul’ wordt er voor de leerling die een extra steuntje in de rug nodig heeft een vakantieschool georganiseerd. Deze school spijkert leerlingen in vakantietijd bij om zo eventuele leerachterstanden weg te werken. Een van de doelstellingen van het beleid is de gemiddelde score op de Cito-toets te verhogen richting het landelijke gemiddelde.

De investeringen klinken heel mooi maar hoeveel effect zal deze aanpak hebben? Is het wel eerlijk om te bezuinigen op speciaal onderwijs en te investeren in ‘normaal’ onderwijs? Gaat het geld wel de goede kant op of had dit beter ergens anders aan besteed kunnen worden?

Tijdens dit debat geven Rotterdammers, politici en deskundigen hun mening en visie over deze thema’s. Onder andere de volgende vragen komen daarbij aan de orde: Focus op taal en rekenen of talentontwikkeling? Meer kleurrijke scholen of meer kwaliteitsonderwijs? Hoe kan de school de ouderbetrokkenheid vergroten? En welke balans moet er zijn tussen het onderwijs en de opvoeding?

Contactpersoon bij dit project

vCard van Lonneke
Praat mee over het onderwijs in Rotterdam

Het Rotterdamse onderwijs in beeld

sam_0380.jpgsam_0388.jpgsam_0389.jpgsam_0391.jpg

Bekijk beeldmateriaal