Op de agenda

Bekijk agenda

Actueel

Bekijk nieuws

De Kracht van Generaties

LOKAAL organiseert in samenwerking met Pluspunt, het expertisecentrum voor senioren en participatie, het project ‘Kracht van Generaties’. Hiermee willen we de maatschappelijke discussie over diversiteit in Rotterdam een vernieuwingsimpuls geven. Met dit project gaan we op zoek naar de agenda die de diversiteit van generaties, jong vs. oud, oplevert voor de Rotterdamse samenleving.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een onderzoek
  • Vijf themabijeenkomsten
  • Een oogstbijeenkomst
  • Een adviesrapport
  • Een reeks werkateliers.

De uitkomsten van het project worden vertaald naar een visie en een (mogelijke) aanpak voor diversiteitsbeleid in de stad, gericht op generaties. Dat betekent: een visie en aanpak waarvan Rotterdamse politici, beleidsmakers, professionals, deelgemeenten en maatschappelijke organisaties in de nabije toekomst gebruik kunnen maken.

Adviesrapport
Inmiddels is het onderzoek afgerond en de reaultaten zijn verwerkt in een adviesrapport. Lees hier het uitgebreide adviesrapport.

Werkateliers
De aanbevelingen uit het rapport worden in een vijftal werkateliers, georganiseerd in verschillende deelgemeenten van Rotterdam, bewerkt tot concrete initiatieven en/of methoden. Met andere woorden: de aanbevelingen en voorstellen met betrekking tot de verschillende thema’s worden in kleinschalige wijkprojecten getest op hun praktische toepasbaarheid en resultaat. Houd voor meer informatie over de werkateliers de website in de gaten.

Contactpersoon bij dit project

vCard van Jurrian
De Kracht van Generaties