Onze missie

Een eigen mening vormen, anderen overtuigen. Opkomen voor een bepaalde groep mensen. Politieke talenten ontdekken, iets betekenen voor stad of buurt. Bij LOKAAL doet men de kennis, inzichten en contacten op die helpen de (Rotterdamse) samenleving en haar politiek beter te begrijpen en daar eventueel zelf ook een actieve rol in te spelen.

LOKAAL organiseert cursussen, publieksdebatten en tal van andere activiteiten. Met als gemeenschappelijk doel: inwoners meer bij hun stad betrekken - en andersom. Met ‘stad’ bedoelen we dan het politieke bestuur, maar ook de eigen buurt, lokale belangengroepen en andere maatschappelijke organisaties waarin je als vrijwilliger actief kunt zijn.

Een politieke voorkeur heeft LOKAAL niet! Voor ons staat voorop dat iedereen de kans moet krijgen mee te doen, denken en besturen. Dat mensen daarbij hun eigen standpunten vormen en naar voren brengen, is ieders goed recht en bovendien: meningsverschillen maken een publiek debat alleen maar waardevoller.

Medewerkers Lokaal

  • Jurrian van Dijk
  • Mariëtte Hameeteman
  • Liesbeth Levy
  • Daniël van der Linden
  • Lonneke van der Noordt
  • Roos Poelman
  • Lea Sies