Jurrian stelt zich voor ...

Vanaf april 2012 is Jurrian als projectmedewerker werkzaam bij LOKAAL. In het kader van het nieuwe project ‘de Kracht van Generaties’ doet hij onderzoek naar feiten en trends op het gebied van intergenerationele diversiteit. Naast dit onderzoek is hij medeverantwoordelijk voor de organisatie van een vijftal themabijeenkomsten over dit onderwerp. De uitkomsten van het project dienen als aanvulling op de ontwikkeling en uitvoering van diversiteitsbeleid in Rotterdam op de middellange termijn.

In 2011 heeft Jurrian met succes de master ‘Maatschappijgeschiedenis’ afgerond aan de faculteit ‘History, Culture and Communication’ van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als afsluiting van deze opleiding heeft hij een onderzoek gedaan naar het fenomeen populisme. Dit onderzoek is vervolgens toegespitst het populismegehalte van Leefbaar Rotterdam tijdens hun campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voor het volledige thesisonderzoek, klik hier.

Als medewerker van LOKAAL levert Jurrian een waarvolle bijdrage aan de visie op diversiteitsbeleid in Rotterdam. Met het project ‘de Kracht van Generaties’ hoopt hij echt een verschil te kunnen maken.

Jurrian van Dijk
projectleider
T 010 443 30 64
jurrian.vandijk@lokaal.org

Neem contact met ons op

Medewerkers Lokaal

  • Jurrian van Dijk
  • Mariëtte Hameeteman
  • Liesbeth Levy
  • Daniël van der Linden
  • Lonneke van der Noordt
  • Roos Poelman
  • Lea Sies