Cursussen en trainingen

Een maatschappelijk steentje bijdragen kan op vele manieren. Zo laten verschillende activiteiten van LOKAAL zien hoe je als burger invloed kunt uitoefenen op politieke besluiten. Of hoe je actief kunt zijn in stad of buurt. Bijvoorbeeld door deel uit te maken van een groep mensen met dezelfde belangen, zoals een bewonersorganisatie of jongerenraad. Misschien overweegt u zelf de politiek in te gaan? Of wilt u zich aansluiten bij een belangenorganisatie? In dat geval kan LOKAAL u helpen uw eerste stappen in de politieke en maatschappelijke arena te zetten. Door middel van cursussen, trainingen én door u in contact te brengen met ervaringsdeskundigen.

LOKAAL verzorgt al jaren met succes cursussen, trainingen en andere activiteiten over politiek, bestuur en maatschappij in Rotterdam. Het aanbod gaat uit van theorie én praktijk, maar kan niet zonder de inbreng van de deelnemers. Wat deelnemers met de stof doen in een belangenorganisatie of in de politiek is direct onderdeel van een cursus of training. U leert hierdoor de politiek kennen, maar ook hier vanuit uw eigen invalshoek mee omgaan.

Bij sommige trainingen en cursussen worden mensen uit de praktijk uitgenodigd. Een prima manier om kennis te maken met mensen die vandaag de stad besturen of op hun eigen manier het bestuur beïnvloeden.

De cursussen en trainingen worden afgesloten met een door de gemeente Rotterdam erkend certificaat ondertekend door burgemeester Aboutaleb. Veel van onze opleidingen worden gegeven met financiële steun van de gemeente Rotterdam. De kosten voor deelnemers zijn hierdoor beperkt.

Medewerkers Lokaal

  • Jurrian van Dijk
  • Mariëtte Hameeteman
  • Liesbeth Levy
  • Daniël van der Linden
  • Lonneke van der Noordt
  • Roos Poelman
  • Lea Sies