Activiteiten op maat

Welke leeftijd, culturele achtergrond, opleiding of politieke kleur u ook heeft: LOKAAL is er voor iedereen die bij de samenleving betrokken wil zijn.

Natuurlijk is het wel zo dat actief worden in een organisatie of de politiek gemakkelijker gaat als je al goed thuis bent in de stad. Daarom spant LOKAAL zich extra in voor groepen mensen die hun weg nog niet helemaal gevonden hebben. Of voor wie het om andere redenen niet meteen voor de hand ligt mee te doen. Voorbeelden zijn jongeren en allochtone vrouwen. Voor deze groepen ontwikkelt LOKAAL op maat gesneden activiteiten.

Medewerkers Lokaal

  • Jurrian van Dijk
  • Mariëtte Hameeteman
  • Liesbeth Levy
  • Daniël van der Linden
  • Lonneke van der Noordt
  • Roos Poelman
  • Lea Sies